Polityka prywatności


Właścicielem sklepu internetowego kwiaciarnianiebieskimaluch.pl jest firma Kwiaciarnia Niebieski Maluch sp. z o.o.

Kwiaciarnia Niebieski Maluch sp. z o.o. oświadcza, że zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z jej usług. Zarządzanie danymi osobowymi podanymi przez klientów odbywa się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997. r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29. października 1997. r. ze zm.).

Informacje szczegółowe o administrowaniu danymi osobowymi zawiera poniższy regulamin.


Dane osobowe

 1. Korzystając z usług Kwiaciarni Niebieski Maluch, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki.
 3. Dane osobowe nadawcy są wykorzystywane do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli życzeniem nadawcy jest, aby odbiorca był poinformowany, kto jest nadawcą przesyłki, może wpisać wiadomość i podpisać ją w polu „Treść bilecika”. Wiadomość oraz podpis zostaną dołączone do kwiatów. Jeżeli podpis nie zostanie zapisany przez nadawcę w tym polu, przesyłka pozostaje anonimowa.
 5. Dane osobowe odbiorcy przekazywane są kwiaciarni partnerskiej (Kwiaciarni Artystycznej) i firmie kurierskiej jedynie w celu realizacji przesyłki.
 6. Kwiaciarnia Niebieski Maluch zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich danych osobowych podawanych w zamówieniach oraz w procesie rejestracji w celach marketingowych i operacyjnych, jak i badaniach jakości wykonanych usług.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych Kwiaciarni Niebieski Maluch. Usunięcie danych wymaga wysłania wiadomości e-mail z tematem „usuń” na adres kwiaciarnia@niebieskimaluch.pl
 8. Administratorem danych jest Kwiaciarnia Niebieski Maluch sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 138C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000642434, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8943086887, REGON: 365661144. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 9. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 11. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 12. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 13. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).
 14. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kwiaciarnia@niebieskimaluch.pl
 16. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 17. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 18. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 19. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 20. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 21. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Zakładanie konta

 1. Zakładając konto w serwisie kwiaciarnianiebieskimaluch.pl, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zakładając konto, klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i promocyjnych od firmy Kwiaciarnia Niebieski Maluch Sp. z o.o.
 3. Dostęp do konta klienta w serwisie kwiaciarnianiebieskimaluch.pl chroniony jest hasłem. Hasło jest zaszyfrowane w bazie danych i tylko właściciel konta może je odczytać. Bezpieczne hasło musi zawierać od 6 do 32 znaków i może być zmienione przez właściciela konta w każdej chwili. W przypadku utraty hasła przez klienta system pozwoli na założenie nowego hasła po zidentyfikowaniu klienta.

Cookies oraz RTB

 1. Dane typu Cookies są zbierane przez firmę Kwiaciarnia Niebieski Maluch Sp. z o.o. w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania ze sklepu internetowego kwiaciarnianiebieskimaluch.pl.
 2. Dane zawarte w plikach typu Cookies umożliwiają dostosowanie sklepu do potrzeb klientów i zapewniają klientom wygodę podczas przeglądania strony. Dzięki nim możliwe jest podtrzymanie sesji – użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie serwisu.
 3. Cookies są wykorzystywane przez spółkę do prowadzenia sklepu: generowania statystyk oglądalności strony za pośrednictwem popularnych narzędzi marketingowych takich jak Google Analytics. Google nie łączy posiadanych o użytkowniku danych z jego adresem IP ani z żadnymi innymi informacjami niezależnie zebranymi.
 4. Każdy użytkownik może zarówno sam zarządzać swoimi plikami Cookies poprzez zablokowanie w swojej przeglądarce instalowania tych plików, jak i usunąć już wygenerowane.
 5. Strona może wykorzystywać Retargeting Personalizowany RTB (real time bidding).
 6. Każdy użytkownik ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu pod adresem: www.rtbhouse.com/pl/privacy.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Właściciel serwisu ma prawo wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności. Informacje o tych zmianach pojawią się na stronie sklepu: kwiaciarnianiebieskimaluch.pl.